Хүргэлтийн нөхцөл

Онцгой нөхцөл байдалтай холбоотой хүргэлтийг баталгаажсанаас хойш 12-48 цагийн дотор хүргэхээр бид хичээн ажиллаж байна.

Хүргэлтийн төлбөр 3,500₮ ба 200,000 дээш захиалганд хүргэлт үнэгүй!