Түншийн хөтөлбөр

Та манай бараа бүтээгдэхүүний талаар сэтгэгдэлээ хуваалцаж, мэдээлэл түгээснээр үр дүн дээр суурилсан борлуулалтын ногдол цалин авах боломжтойг мэдэх үү?

Манай Түншийн хөтөлбөрт нэгдсэнээр танд бид тусгайлан зориулагдсан линк өгөх бөгөөд энэ линкээр дамжиж орж ирсэн худалдан авалт бүрийн үнийн дүнгийн 10% нь таны борлуулалтын ногдол болох юм. Өөрөөр хэлбэл таны линкээр орж ирсэн хүмүүс нийтдээ 1,000,000 төгрөгний худалдан авалтыг манай сайтнаас хийсэн тохиолдолд танд бид 100,000 төгрөгийн ногдол өгөх юм.

Та тусгай вэб програмаар дамжин өөрийн ногдолын хэмжээ, таны чиглүүлэх линкээр хичнээн хүн худалдан авалт хийсэн зэрэг бүхий л мэдээллээ хянах боломжтой.

Борлуулалтын ногдолыг сар бүр нэгтгэн шилжүүлнэ.

Мөн та өөрийн дагагчиддаа зориулан тусгай купон өгөх боломжтой бөгөөд энэ купоноор таны дагагчид худалдан авалт хийхдээ шууд 5% хүртэл хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

Та хэрвээ бидний энэхүү хөтөлбөрийг сонирхож байвал дараах холбоосоор орж бүртгүүлээрэй!

Түншийн хөтөлбөрт бүртгүүлэх